начало > теренни проучвания
    Екипът проведе теренни експедиции в селища с преобладаващо българско и смесено население в Украйна и Молдова. Селищата в Одеска област са: в Тарутински район - гр. Тарутино и селата Виноградовка, Евгеновка, Волное, Ровное, Яровое, Лужанка, Красное, Бородино, Петростал и Богдановка; в Болградски район - гр. Болград и с. Ореховка; в гр. Измаил и гр. Одеса. В Молдова бяха посетени селищата в Тараклийски район - гр. Тараклия и селата Кортен, Валя Пержей, Твардица, Горна и Долна Албота, Софиевка; от район Чадър Лунга - селата Копчак и Казаклия; от Комратски район - с. Кирсово.
    Теренната информация е събрана чрез етнографски интервюта по подготвени от членовете на екипа въпросници с възможност за свободни отговори; етнографски беседи; записване на житейски истории; включено наблюдение чрез описание, фото и видеозаснемане на дейности и празници, състояли се по време на експедициите; репродуциране на снимки от семейни архиви на информаторите; събиране на дарени и откупени предмети от всекидневието и културата на изследваните семейства и общности (вкл. училища, домове на културата, музеи и др.); събиране на документи за историята и културното наследство. Теренните материали се съхраняват в Научния архив и музейните хранилища на ИЕФЕМ.
    При работа в централни и местни архиви в България, Украйна и Молдова историците от екипа проучиха документи, свързани с общността на бесарабските българи, историята на селищата и тяхната култура през ХХ в.
БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В ПОСТСЪВЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО.
КУЛТУРА,ПОЛИТИКА, ИДЕНТИЧНОСТ
София,
ул. "Акад. Бончев" бл. 6;
ул. "Московска" 6А
тел. 02/ 805 26 11
e-mail:
info@besarabski-bulgari.org
Проектът е финансиран от Фонд "Научни изследвания" (2009-2012) © Всички права запазени.Дизайн: Manol Chalakov .