Религиозни вярвания и културна памет в локалната общност на бесарабските българи
Музеят като място на културна памет на българите в Бесарабия
Колективизацията и колхозното движение като топоси на памет-
та при бесарабските българи
Между носталгията и старата/нова Родина - миграцията на българи от Молдова и Украйна в България
Селище и жилище
Трудово всекидневие и криза в постсъветския период
Бесарабските българи в контекста на етническите политики в Молдова и Украйна
Българите от Бесарабия в политиката на България след 1991 г.
Динамика на културна идентичност на бесарабските българи
Национално образование на българската диаспора в Република Молдова