начало > цели
БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В ПОСТСЪВЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО.
КУЛТУРА,ПОЛИТИКА, ИДЕНТИЧНОСТ
София,
ул. "Акад. Бончев" бл. 6;
ул. "Московска" 6А
тел. 02/ 805 26 11
e-mail:
info@besarabski-bulgari.org
Проектът е финансиран от Фонд "Научни изследвания" (2009-2012) © Всички права запазени.Дизайн: Manol Chalakov .