назад
 
МЕЖДУ НОСТАЛГИЯТА И СТАРАТА/НОВА РОДИНА - МИГРАЦИЯТА НА БЪЛГАРИ ОТ МОЛДОВА И УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ

доц. д-р Ана Лулева

След 1989г. се създадоха подходящи политически условия за  имиграция на българи от Молдова и Украйна в „старата Родина”. Към 2010г. по сведения на Агенцията на българите в чужбина, в България живеят над 20 000 бесарабски българи.  За голяма част от тях пътят за получаване на българско гражданство преминава през висшите учебни заведения. Това са обикновено млади хора, студенти, които след следването в българско висше училище се установяват в България. Изследването очертава поколенческите,  социалните и културните характеристики на дисперсната общност на бесарабските българи в България и се фокусира върху следните въпроси: какви са белезите на този миграционен процес и какви са последиците от него за българската диаспора в Бесарабия; дали и как се създава  общност на бесарабските българи в България? Анализът ще обхваща двете равнища - общностното, обвързано с политиките на идентичност в съответната страна, и индивидуалното, отразяващо индивидуалните жизнени траектории на имигрантите и свързаните с това промени на тяхната идентичност.