назад
Политики към българските малцинства в Украйна и Молдова след 1991 г.

Проектът цели да представи обобщено и в сравнителен план измеренията на етническите политики в Украйна и Молдова, и специално политиките към българските малцинства в двете постсъветски републики на фона на тяхното историческо наследство и в контекста на условията след разпадането на Съветския съюз. Изследванията са насочени към анализ на нивата на етнополитическа мобилизация сред бесарабските българи и техните малцинствени институции. Определянето на   мястото на бесарабските българи и на тяхната проблематика в двустранните отношения на България с Украйна и  Молдова в контекста на европейската интеграция и глобализацията е друга цел на проекта.