Проектът "Бесарабските българи в постсъветското пространство. Култура, политика, идентичност" се финансира от Фонд "Научни изследвания", договор № ДО 02-173/ТК0106 от 16.12.2008 г.   
      Базова организация - Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките.
Ръководител - доц. д-р Женя Пимпирева.
    
БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В ПОСТСЪВЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО.
КУЛТУРА,ПОЛИТИКА, ИДЕНТИЧНОСТ
Българите в Украйна и Молдова са най-старата и голяма  българска диаспора и традиционно привличат вниманието на  историци, етнолози, фолклористи и езиковеди.Възникнала в  края на XVIII в. в резултат на руско-турските войни на  Балканите, тя се разраства през XIX.в, когато областта е в  границите на Руската империя, и продължава да съществува в  условията на променящи се държавни и политически режими  през XX в. От 1991 г. Бесарабия е поделена между Молдова и  Украйна, а територията й се населява от руснаци, украинци,  молдовци, гагаузи, българи и др. Знанието за бесарабските  българи е особено актуално в контекста на  държавно-политическите промени след разпадането на СССР. В  периода на постсоциалистическа трансформация Украйна и  Молдова изграждат новата си национална идентичност,  обременени от сложно съветско наследство. Как това се  отразява на етнокултурната идентичност на бесарабските  българи; какви са социалните, икономически и културни  процеси сред българската диаспора? Това са част от  въпросите, които си постави интердисциплинарният  научно-изследователски проект.
Международна научна конференция и етнографска изложба
9 -10 май 2012 г.

програма
резюмета на доклади
- доклади
- снимки
София,
ул. "Акад. Бончев" бл. 6;
ул. "Московска" 6А
тел. 02/ 805 26 11
e-mail:
info@besarabski-bulgari.org
Проектът е финансиран от Фонд "Научни изследвания" (2009-2012) © Всички права запазени.Дизайн: Manol Chalakov .
Бесарабските българи в Молдова и Украйна

Бесарабските българи в Молдова и Украйна