назад
Д-р Мария Билга е защитила докторската си дисертация на тема “България и българите от Молдова и Украйна (60-те - началото на 90-те години на XX век)” през 2007 г. Работи в областта на новата и най-новата обща история с акцент върху бесарабската проблематика в най-ново време.
Email: mzabunowa@abv.bg