назад
Гл. ас. д-р Валентин Лазаров работи в ИЕФЕМ в секция «Етномузеология». Основните му научни разработки са в областта на традиционното лозарство и винарство, земеделие и животновъдство. В последните години изследва българите, живеещи в Бесарабия и Западните покрайнини. Има десетки публикации и участия в изложби.
Email: lazarov_v@abv.bg