назад
Гл. ас. д-р Елена Водинчар работи в ИЕФЕМ в секция «Етномузеология». Защитава докторска дисертация на тема «Календарна обредност и идентичност на българските преселници в Бесарабия». Години наред извършва теренни изследвания в българските села в Молдова и Украйна; участва в международни научни конференции, в редица научно-изследователски проекти, организира етнографски изложби; има над 15 публикации по темата «българите в Бесарабия».
Email: v_olena@abv.bg