назад
Гл.ас. д-р Соня Средкова е етнолог  в секция „Етнология на социализма и постсоциализма” на ИЕФЕМ. Научните й интереси са в областта на всекидневната култура, градската култура, традициите и съвременните им измерения. Тя е автор на изследвания за бита и културата на гагаузите и на българските преселници в Украйна и Молдова.
Email: soniasredkova@abv.bg