назад
Доц. д-р Благовест Нягулов, Институт за исторически изследвания при БАН. Работи в областта на съвременната и сравнителната история, историографията, етническата политика и защитата на малцинствата, българските общности зад граница и малцинсктвените общности в България. Има лекционни курсове в НБУ и СУ.
Email: bna2002@mail.bg