назад
Проф. д-р Николай Червенков преподава в Тараклийския държавен университе „Григорий Цамблак” - Молдова, председател е на Научното дружество на българистите в Република Молдова.  Специализирал е в Москва, София, Велико Търново и Букурещ. От 2004 - 2009 г.  е ректор на Тараклийския Държавен университет „Григорий Цамплак”, зав. Катедра „История и обществени науки”.
От 2009 е професор  на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”. Научните му интереси са в областта на българско Възраждане, българо-руско-молдовските исторически връзки, история и култура на бесарабските българи. 
Автор на девет монографии и четири документални и библиографични сборника.
Email: chervencov@mail.ru