назад
Елка Минчева е завършила история със специалност етнология в Софийския университет “Св. Кл. Охридски”. Работи в отдел “Научна документация и информация” в ИЕФЕМ.  Интересите й са насочени в областта на родстените отношения и взаимоотношения между различни етнически и конфесионални групи в България, културата и традицията на бесарабските българи, както и към социални процеси в съвременността. Съавтор е на книгата “Девин и Якоруда - традиция и модерност” (1998).
Email: elka.mincheva@abv.bg