назад
Яна Янчева завършва бакалавърска степен в Университета за национално и световно стопанство през 2004 г. специалност „Икономическа социология“, а през 2006 г. - магистърска степен в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ специалност „Културна антропология“. От 2006 г. е докторант в ИЕФЕМ при БАН. На 18 май 2012 г. й предстои защита на научна степен „доктор“. Научните й интереси са свързани с изследване на паметта, колективизацията в селското стопанство, младежките субкултури.
Email: yana77yancheva@yahoo.com