назад
Доц. д-р Женя Пимпирева е етнолог  в секция „Етнология на социализма и постсоциализма” на ИЕФЕМ. Работи по проблемите на етническите общности и идентичности, интеркултурните взаимоотношения, всекидневната култура в социалистическия и постсоциалистическия период. Автор е на монографията  „Каракачаните в България”, София, 1995, 150 с. и второ преработено издание от 1998 г.
Email: jpimpireva@gmail.com