Република Украйна, Одеска област:


· Тарутински район:
Град Тарутино
Село Виноградовка
Село Евгеновка
Село Волное
Село Ровное
Село Яровое
Село Лужанка
Село Красное
Село Бородино
Село Петростал
Село Богдановка
Република Молдова:

· Тараклийски район:

Град Тараклия
Село Кортен
Село Валя Пержей
Село Твардица
Село Горна Албота
Село Долна Албота
Село Софиевка

· Автономна република Гагаузия, Молдова:

Село Копчак, район Чадър Лунга
Село Казаклия, район Чадър Лунга
Село Кирсово, район Комрат

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТЕНИТЕ СЕЛА ПО ВРЕМЕ НА ТЕРЕННИТЕ ЕТНОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МОЛДОВА И УКРАЙНА

      В края на 18-ти началото на 19 век по време на наколко Руско-турски войни множество българи-бежанци се преселват от селищата си в България, които се намират под Османско владичество в земите на днешна Украйна  и Молдова, които тогава попадат в рамките на Руската империя. С Указ на руския император Александър І (1777-1825) на българите е разрешено да се настанят в пустинните степи на Бесарабия. Всяко семейство получава по 60 десетини земя, паричен кредит, освобождаване от данъци и държавна служба. Исторически, духовен и културен център на българите се явява днешния град Болград.
     Като следствие от Първата световна война до 1940 г. Молдова е присъединена към Румъния, а след това преминава към СССР. След политическите промени в Съветския блок и след 1991 г. Молдова получава своята независимост. Така бесарабските българи отново биват разделени между две държави.
    Според преброяването от 2001 година в Украйна живеят около 223 000 българи (0,42 %), в Одеска област - 150 600 българи (6.1%). Българите в Одеска област населяват предимно  Болградски (61 %), Арцизки - (39 %), Тарутински(38 %), Измаилски и Саратски район. По данни от преброяването от 2004 г. българите в Молдова са 65 662 души (1.94 %). В Тараклийски район те са преобладаващата част - 28 293 души (65,56 %).

    В периода 2009-2011 г. екип на Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН - София осъществи шест теренни експедиции в селища с преобладаващо българско и смесено население в Бесарабския регион на Украйна и Молдова.
Бяха посетени следните села:
· Болградски район:

Град Болград
Село Ореховка

· Измаилски район:

Град Измаил

· Град Одеса, областен център.