назад
         Софиевка, Тараклийски район.


Многонационално село с около 800 души, като преобладаващото население са българи, а останалите са гагаузи, руснаци, молдовани, украинци и др. Историята на селото започва през 1885 г., когато немски колонисти се установяват в това землище. Немското название на селото е Софиядорф. През 1940 година немците се изтеглят в Германия, а в техните домове се настаняват българи от околните села - Лапацика, Урсоя, Яровое, Огородное. Днес в селото има средно училище, детска градина, църква и два молитвени дома (баптисти и евангелистси).