назад
        Село Кортен (дн. Кирютня), Тараклийски район.

        Селото е основано през 1829 г. от български преселници от едноименото село в Сливенско, България и от Ямболско. Населението на селото през 2004 г. е 3 407 души, от тях 89,11 % са българи, а останалите - руснаци, гагаузи, молдовци, украинци и др. В селото има Ямболска и Сливенска махала.
В музея впечатление прави стремежът на кортенци да отразят връзките си със с. Кортен, Сливенско, в България.
        Основното икономическо производство е селското стопанство. След премахването на колхозната система в селото функционират четири селскостопански предприятия (кооперации), които обединяват дяловете земя на голяма част от селското население.
         В селото има училище-интернат, открит през 1961 г., за деца с увреждания в развитието.