назад
        Град Тараклия

        Разположен в южната част на Молдова, административен център на Тараклийски район. Населението през 2010 г. е 15 006 души. Близо 78% от населението на града са етнически българи. Населението на целия Тараклийски район има следния състав: българи - 65,56% от населението на района или 28 293 души, молдовани - 13,9%, гагаузи - 8,3%, украинци - 6,1%, руснаци - 5%, румънци - 1%, цигани - 0,5%.
         През 2004 г. в Тараклия се създава Тараклийският държавен университет „Григорий Цамблак“, в който на български език се преподават седем специалности в катедрите по история, педагогика, социална работа и счетоводство. Други учебни заведения в града с преподаване на български език са: Педагогическият колеж-лицей „Св. св. Кирил и Методий“ (1992), който е филиал на ТДУ, Средното общообразователно училище, Теоретичният лицей № 1 „Олимпи Панов“, Теоретичният лицей № 2, Теоретичният лицей „Иван Вазов“ (от 1991). В Тараклийския университет се обучават около 300 студента, 100 от които учат със стипендия от българското правителство. Университетът има връзки с Русенския или Великотърновския университет, където студентите могат да изкарат стажове и специализации.
           Градът е основан през 1813 г. от български преселници от различни български области: Новопазарско, Годечко, Плевенско и Пловдивско. Първоначалното название е Шоп-Таракли, което етимологично препраща към българската етнографска група „шопи” и названието на ногайското селище, около което се настаняват българите. Жителите му участват в Освобождението на България, най-известните имена сред тях са Димитър Карамалак, Иван Арабаджи, Олимпий и Павел Панови. Олимпи Панов (1852-1887) участва като офицер в Сръбско-българската война (1886) и Съединението на България (1885). От началото на 1918 г. Тараклия влиза в границите на Румънското кралство, а през юни 1940 г. на Молдовската съветска република. От 1980 г. Тараклия е административен център.
           Тараклия се отличава с просторен център и огромен площад. Там са разположени лицеят, Домът на културата и кметството с паметник на Ленин. Освен православни храмове в града има и баптиска църква, която също набира популярност. Поради липсата на водни ресурси много малко домакинства в региона имат водоснабдяване, а канализация изобщо липсва. Днес в града има четири училища, университет, читалище „Олимпий Панов”, професионален ансамбъл за български песни и танци „Родолюбие”, музей, драматичен театър, футболен клуб „Тракия”.
           Едни от активните културни дейци на бългаската общност в Тараклия са ръководителят на състава за български фолклор към Дома на културата и председателят на Българското читалище (единствено в региона) Иван Боримечков. Той е и инициатор за създаването на читалището, ръководител на театралната трупа и организатор на множество мероприятия, свързани с живота и историята на българската общност в Молдова.