назад
            Село Ореховка, Болградски район (старо наименование Пандъкли).

            Основано е през 1830 г. от преселници от българските земи от с. Пандъклия, Ямболско (дн. Тенево), заселили се в Бесарабия след края на Руско-турската война от 1828-1829. Названието на селото произлиза от турската дума фундукли, пандаклий (горски орех). През 1918-1940 и 1941-1944 г. Пандъклия е в границите на Румъния. От 1944 до 1991 г. Ореховка отново е част от СССР, а от 1991 г. - от независима Украйна. Според преброяването от 2001 г. в него живеят 2 426 души, като повече от 90 % от тях са българи. Село Ореховка, Болградски район, Одеска област, е разположено в югозападната част на областта.
През 1890 г. в селото е построена църква «Свети Георги». През 1902 г. в селото започва да работи първото училище, в което има само два класа. Днес в него има гимназия, в която се обучават около 300 ученика. Улиците не са осветени. Няма питейна вода. В селото има едно частно предприятие "Пандаклия", което се занимава с растениевъдство и лозарство; а също така и 9 фермерски стопанства, чиято дейност е земеделие и животновъдство.