назад
          Село Богдановка, Тарутински район.

           През 2001 г. населението на селото е 471 души. То е преимуществено с български произход, а в училището учат и деца от съседните селища, с различен национален състав - Юриевка и Елизаветовка, които са с преобладаващо молдовско и руско население. В училището учат около 180 деца. Към него има и музей на селото. Поради различния национален състав на учениците в училището не се преподава български език. Обучението е на украински, а руски език се изучава факултативно. В музея има предимно украински вещи със силен акцент върху участието на местните жители във Втората световна война.