назад
            Село Петростал, Тарутински район (ст. наим. Петровск І).

            Разположено е на левия бряг на река Скиносы, на 38 км от Тарутно. Селото е създадено като немска колония през 1829 г., а през 1919 г. в него се заселват преселници от Твардица в Молдова. На 23 .VІІІ. 2009 г. - «Ден села» - е открит паметник на предците от Твардица. Това е единственият паметник от такъв род в района. Населението на Петростал е около 1 500-1 693 души, предимно българи, а също така и малко украинци и молдовци. Най-прекият и удобен път до него минава през малка част от пограничната молдовска територия. Тази територия в най-северната част на тарутински район, който граничи с Молдова, е обект на чести промени на границата, които понякога рефлектират негативно върху живота на местното население. Например, след промените от 1991 г. последните две северни къщи на селото са останали на молдовска територия. Това от своя страна създава проблеми на хората, тъй като не могат да получават пенсиите си от Украйна. Така те стават граждани на Молдова, при условие, че са прекарали целия си съзнателен живот и трудов стаж в Украйна. Няма видима граница между тези две къщи и останалото селище.
               Домът на културата разполага със салон с 400 места и две библиотеки, а преддверието му се използва за дискотека. Няма обособен музей, а кабинетът на директора е приспособен за тази цел. Към дома съвместно с училището се поддържа състав за българска народна музика, песни и танци. В училището учат около 420 деца. Поради преобладаващия брой на българчетата се изучава и български език с учебници от България. В селото има и медицинско-акушерски пункт, детски ясли и градина, два магазина, столова, пощенска сстанция и др.
Колективизацията се извършва през 1941 г., а после колхозът е преобразуван в совхоз с обща обработваема площ 3 200 хектара земя и многоотраслово производство - зърнодобив, животновъдство, лозарство.