Град Тарутино, Таруниски район.

Град - център на Тарутинси район, Одеска област, Украйна. Населението на града е общо 6080-7800 души, а на района 45 200 души със следния етнически състав: българи - 17 000 (37,6%), украинци - 11 100, молдовани - 7500 души, руснаци -6300, гагаузи - 2700 души. В целия Тарутински район има 51 националности, които съжителстват без напрежение и етнически конфликти. Непрекъснато в Тарутино се настаняват преселници от близките села. Много от младите хора си намират работа в Одеса и Москва, а през това време възрастните се грижат за малките деца. В училището не се изучава български език, поради голямото етническо разнообразие в града, но по времето на СССР той се е изучавал. В града има клон на Асоциацията на българите в Украйна с председател Узун Василий Димитриевич.
Тарутино е основано с името Елизабет през 1814 година от немски колонисти и е първата немска колония в Бесарабия. През 1827 година в Тарутино живеят 189 семейства, има 939 жители, от които 620 немци и 248 поляци. През 1904 година Тарутино наброява 4270 жители, от които 3000 немци и 1020 евреи, а останалите - украинци, руснаци и молдовани. По това време основното занятие на мнозинството от жителите - немските колонисти - е земеделието и животновъдство. По-късно е преименувано на Чукрак, както го нарича и до днес хората от града и околните села. Когато немските заселници се изселват в Германия по време на Втората Световна Война, селата им се обезлюдяват. В тях прииждат и се настаняват заселници от околните села, включително от пределите на днешна южна Молдова - българи, руснаци, гагаузи, молдовани, украинци.
През 1957 г. е обявено за селище от градски тип, а през 70-те години се превръща в център на район, който до този момент е бил с. Бородино. В града има спортен комплекс, който включва стадион, спортна зала и обществена сграда към културното ведомство. Развита е хранително-вкусовата, млеко-преработвателната промишленост и винопроизводството.
назад